پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (2586)

6-3-2) عواملی که در بررسی بالینی موجب اشتباه می شوند686-3-3) طراحی و کنترل مطالعات بالینی706-4) مروری بر مطالعات گذشته71فصل هفتم..757-1) مواد و وسایل لازم767-3) دستگاه‌های مورد نیاز777-3) محلول‌های مورد استفاده و نحوه تهیه آن‌ها787-4) انتخاب ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2613)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم، گروه زيست شناسي پايان نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد M.SC گرايش فيزيولوژي جانوري عنوان اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA در موش صحرايي ماده نژاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2611)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين دانشکده بهداشت پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته بهداشت و ايمني مواد غذايي عنوان: ارزيابي ترکيبات شيميايي، خواص آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي اسانس گياه Thymus Kotschyanus ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2610)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين دانشکده بهداشت پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته بهداشت و ايمني مواد غذايي عنوان: ارزيابي ترکيبات شيميايي، خواص آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي اسانس گياه Thymus Kotschyanus ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2609)

دانشکده مهندسي پايان نامهي کارشناسي ارشد در رشتهي مهندسي هسته اي- راکتور بدست آوردن دو ضريب ايمني قلب راکتور VVER-1000 با مجتمع سوخت هاي حلقوي به وسيلهي علي عرفاني نيا اساتيد راهنما دکتر فرشاد فقيهي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2608)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات کرمانشاه گروه مشاوره و راهنمايي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي(MA) عنوان: بررسي رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي با رضايت از زندگي در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2607)

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته: توسعه منابع انساني موضوع: آسيب‌شناسي معاونت منابع انساني شركت برق منطقه‌اي تهران با هدف بهبود و توسعه استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمدعلي بابايي‌زكليكي استاد مشاور: جناب آقاي حسين وزيري‌سابقي پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago